Logo GvT

GVT

Club

Er helpen veel vrijwilligers mee aan de klussen die binnen de vereniging gedaan moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mensen die de organisatie, het bouw- en sjouwwerk, de catering en de teltafel bij wedstrijden en evenementen verzorgen, om de mensen die het onderhoud aan de toestellen plegen, om de juryleden en de jury-assistenten, om de leden van het evenemententeam, om de oliebollenbakkers en om de bestuursleden.

Naast bovengenoemde mensen die enorm veel werk op min of meer incidentele basis verzetten zijn er ook een paar vrijwilligers die week-in-week-uit een bepaalde structurele taak verrichten. Dat zijn bijvoorbeeld de beheerders van de website en de ledenadministratie, en de assistenten op de lesvloer.

Lang niet alle taakvelden zijn optimaal bezet. Hieronder een overzicht van de goed bezette posten, en de klussen die nog open staan.

Voor meer informatie mail naar

Takenpakket vrijwilligers >